Polska

Ilustracja

Osoba do kontaktów:

Marek Karłowski (kontakt w j. polskim lub niemieckim)

Południowo-Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze“
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań
Telefon/Fax: +48 757 215 077
Mail: pogranicze-csb@home.pl
www.pogranicze-csb.home.pl

Niemcy

Osoba do kontaktów:

Jeannette Gosteli (kontakt w j. niemieckim lub angielskim)

Geschäftsstelle Umgebindeland c/o Landkreis Görlitz,
Außenstelle Zittau, D-02763 Zittau, Portsmouther Weg 1
Telefon: +49 / 3583/721109 Fax: +49 / 3583 / 540 311 13
Mail: info@umgebindeland.de
www.umgebindeland.de